ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                              w Łomży                                                           

Zespół Szkół Specjalnych w Łomży w maju 2020 roku otrzymał dofinansowanie z Fundacji Santander

w ramach konkursu ”TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO”

na realizację projektu grantowego „OGRÓD DOŚWIADCZEŃ ZE ŚCIEŻKĄ SENSORYCZNĄ”  

 

Termin realizacji projektu:  Maj 2020 - Kwiecień 2021

 

Orientacyjna liczba uczestników projektu: 30 osób

 

Liczba odbiorców projektu: 150 osób

 

Kwota dofinansowania: 10000zł

 

Projekt ten obejmuje utworzenie oryginalnej, innowacyjnej pomocy edukacyjnej na powietrzu, która będzie wkomponowana w naturalne otoczenie i umożliwi korzystającym z niej dzieciom i uczniom odbieranie rzeczywistości wszystkimi dostępnymi zmysłami.

Główne cele projektu zakładają:

-       wyzwolenie potencjału społecznego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców,

-       integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie wspólnych pikników, imprez, warsztatów dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz podopiecznych z pobliskiego Środowiskowego Domu Samopomocy,

-       przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych intelektualnie,

-       podniesienie poziomu kształcenia i opieki nad osobami niepełnosprawnymi w mieście,

-       pobudzanie wrażeń i wyobraźni dotykowej uczniów,

-       usprawnianie odbioru bodźców sensorycznych,

-       rozwijanie  zaradności i samodzielności  uczniów,

-       rozwijanie postaw proekologicznych, społecznych i twórczych wśród uczniów.

-       rozbudzanie zainteresowań światem przyrody i roślin.

Ścieżka sensoryczna daje osobom niepełnosprawnym możliwość pełniejszego poznawania własnego ciała, otaczającej przyrody oraz doświadczania interakcji pomiędzy ciałem i otoczeniem. Umożliwia szeroką stymulację wszystkich zmysłów w naturalnym środowisku oraz kształcenie umiejętności orientacji w przestrzeni, poprawia orientację w schemacie własnego ciała. Pozwala osobom niepełnosprawnym na doświadczanie wielozmysłowe, zwiększa poczucie bezpieczeństwa  i życiowego komfortu.

Koncepcja zagospodarowania zakłada podział na kilka stref i odpowiada oddziaływaniu na poszczególne zmysły. Ogród zapachu i barw z rabatami wypełnionymi kwiatami, bylinami, krzewami uwalniającymi olejki eteryczne. Ogród dźwięku, poprzez rozmieszczenie instrumentów zewnętrznych tj. dzwonków wietrznych. Dodatkowym wzmocnieniem walorów akustycznych ogrodu będzie chrzęst żwiru pod stopami, szum wiatru w koronach drzew oraz śpiew ptaków. Ścieżka sensoryczna z różnymi rodzajami nawierzchni jak piasek, żwir, deski, kamienie, pieńki drzew, pobudzająca zarówno zmysł dotyku, wzroku i słuchu. Całość ogrodu została zaprojektowana w sposób ułatwiający osobom z różnym stopniem niepełnosprawności na korzystanie z jego zasobów. Ogród doświadczeń ze ścieżką sensoryczną jest „kluczem do EKO świata” , służąc aktywności umysłowej, pomagając w kształtowaniu wrażliwości wielu zmysłów, pomagając w różnicowaniu i porządkowaniu wszelkich wrażeń i bodźców, które dostarcza środowisko.

Harmonogram działań obejmuje:

- zakup lub wypożyczenie potrzebnych materiałów i narzędzi do prac ogrodowych,

- przygotowanie gruntu i zakup roślin,

- tworzenie rabat kwiatowo- ziołowych, mini ogródków warzywnych oraz ścieżki sensorycznej.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )