ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                              w Łomży                                                           

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży.

Skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży - rok szkolny 2019/20

 

Dyrektor  

mgr Lucyna Antecka

   

Z-ca dyrektora szkoły

mgr Barbara Lubak

 

 

mgr Justyna Nitkowska - pedagog

mgr Joanna Wejs -Pruszko - psycholog

mgr Magdalena Kokosińska- logopeda, neurologopoeda

mgr Małgorzata Borawska -wychowawca  kl. I-III Aut. SP

mgr Barbara Walczuk -wychowawca  kl. IV SP 

mgr Eugenia Jakubowska -wychowawca  kl. V-VISP

mgr Dorota Denysiuk -wychowawca kl. VII-VIII SP

mgr Danuta Danielewska - Lasota - wychowawca kl. I-III SB I st.

mgr Anna Lichomska - oddział przedszkolny

wyższe zaw. Iwona Ogonowska -  oddział przedszkolny

mgr Joanna Rostkowskawychowawca ZET kl. I-III SP

mgr Iwona Gilewska- wychowawca ZET kl. IV-V Aut. SP

mgr Maria Purzeczko -wychowawca ZET kl. IV-V SP

mgr Danuta Wierzbowska -wychowawca ZET kl. VI-VIII SP

mgr Edyta Darmetko -wychowawca ZET kl.VIII

mgr Paulina Kijek - wychowawca ZET kl. VII a Aut. SP

mgr Emilia Bagińska - wychowawca ZET kl. VII b Aut. SP

mgr Emilia Sadowska - wychowawca kl. I SPdP

mgr Renata Kowalczyk - Orchowska - wychowawca kl. II SPdP

mgr Monika Niebrzydowska - wychowawca kl. IIIa SPdP

mgr Barbara Brzezińska- wychowawca kl. IIIb SPdP

mgr Beata Przestrzelska

mgr Emilia Turowska

mgr Agnieszka Szczech

mgr Łukasz Kacprowski

mgr Małgorzata Łopińska

mgr Beata Truszkowska

mgr Monika Okurowska

mgr Anna Tyszka

mgr Katarzyna Kupiec

mgr Beata Szczecińska

mgr Dariusz Krystowczyk

mgr Iwona Tercjak

mgr Marta Biedrzycka

wyższe zaw. Edyta Wysocka 

mgr Agnieszka Żemek - Pawczyńska 

mgr Adam Bagiński

mgr Anna Siedlanowska

mgr Anna Borawska - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy

mgr Ewa Marchewka-  Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy

mgr Bożena Kozłowska - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy

mgr Katarzyna Filipkowska -Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy

Kadra

    Pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych to bardzo dobra, wyspecjalizowana kadra z dużym doświadczeniem zawodowym.

    Wszyscy nauczyciele posiadają  wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki oraz wykształcenie kierunkowe  z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Co roku każdy nauczyciel korzysta z różnych form doskonalenia zawodowego.

 

Szkoła zatrudnia:

  • nauczycieli:

edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, historii, przyrody, wiedzy o społeczeństwie, biologii, języka angielskiego, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa, plastyki, techniki, muzyki, wychowania fizycznego, świetlicy, katechetę,

  • psychologa,
  • pedagoga,
  • specjalistów:

        - od terapii integracji sensorycznej,

        - terapii zajęciowej,

        - terapii EEGBiofeedback,

         -terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa

         -terapii ręki

          - dogoterapii,

        - muzykoterapii,

        - logopedii, neurologopedii

        - gimnastyki korekcyjnej,

        - instruktora pływania,

        - instruktora aerobiku.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )