ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                              w Łomży                                                           

Kadra

    Pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych to bardzo dobra, wyspecjalizowana kadra z dużym doświadczeniem zawodowym.

    Wszyscy nauczyciele posiadają  wykształcenie z zakresu oligofrenopedagogiki oraz wykształcenie kierunkowe  z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych. Co roku każdy nauczyciel korzysta z różnych form doskonalenia zawodowego.

 

Szkoła zatrudnia:

  • nauczycieli:

edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, historii, przyrody, wiedzy o społeczeństwie, biologii, języka angielskiego, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa, plastyki, techniki, muzyki, wychowania fizycznego, świetlicy, katechetę,

  • psychologa,
  • pedagoga,
  • specjalistów:

        - od terapii integracji sensorycznej,

        - terapii zajęciowej,

        - terapii EEGBiofeedback,

         -terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa

          - dogoterapii,

        - muzykoterapii,

        - logopedii, 

        - gimnastyki korekcyjnej,

        - instruktora pływania,

        - instruktora aerobiku.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )