ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                              w Łomży                                                           

Zespół Szkół Specjalnych

 

 

 

    Placówka kształci dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i ze sprzężonymi defektami (autyzm, niedosłuch, przewlekłe choroby, niedostosowanie społeczne, zaburzenie zachowania i inne), oraz prowadzi zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.

 

 Celem szkoły jest:

 • Osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów, w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod dostosowanych do poszczególnych poziomów nauczania
 • Przygotowanie do wykonywania zawodu

   

  W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi:

   1.Szkoła Podstawowa nr 8

  • Klasy I – VIII
  • Zespoły Edukacyjno – Terapeutyczne kl. I-VIII

  3.  Szkoła Branżowa  I stopnia -klasy o trzyletnim cyklu nauczania, praktyczna nauka zawodu odbywa się w różnych zakładach pracy na terenie miasta Łomża

  • Kucharz małej gastronomii 
  • Piekarz
  • Cukiernik 
  • Ogrodnik

        4. Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 1

        5. Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowaczy

 

Szkoła ma w ofercie zajęcia:

 • terapii integracji sensorycznej,
 • terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa,
 • terapii ręki,
 • dogoterapii,
 • muzykoterapii,
 • arteterapii,
 • logopedii, 
 • terapii zajęciowej,
 • terapii EEGBiofeedback,
 • gimnastyki korekcyjnej,
 • nauki pływania,
 • spotkania z psychologiem i pedagogiem.

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )