ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                              w Łomży                                                           

Historia....

 Historia powstania naszej szkoły.

 

   Inicjatywa założenia Szkoły Specjalnej w Łomży wypłynęła z Kuratorium Okręgu Szkolnego

 w Białymstoku. Dnia 4 sierpnia 1958 roku wydano orzeczenie organizacyjne na podstawie, którego została otwarta Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Łomży dla dzieci upośledzonych umysłowo. Technikum Weterynaryjne 2 września 1958 roku przekazało szkole barak z dwiema izbami lekcyjnymi, które wyremontowano. Pierwsi uczniowie przybyli do szkoły 22 września 1958 roku. Nauka w takich warunkach trwała do roku 1959. Pierwszą dokumentację w sprawie budowy nowej szkoły otrzymano 25 stycznia 1959 roku.

      Rozpoczęcie roku szkolnego 1961/1962 odbyło się już w nowym budynku przy ul. Nowogrodzkiej 4. Jak czytamy w kronikach szkoły: „... dzieci nie mogły nacieszyć się nową szkołą, biegały, skakały... ale w tym szale radości pamiętały aby nie brudzić ścian.”

       W roku 1982 następuje reorganizacja placówki i powstaje Zespół Szkół Specjalnych. W skład tego zespołu wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Zawodowa Specjalna. W takiej formie istniała do roku 1999, kiedy to placówkę poszerzono o Gimnazjum.

       W roku 2005 otwarto Szkołę Przysposabiającą do Pracy.

W roku szkolnym 2018/19 - w związku z reformą oświaty pożegnaliśmy się z klasami gimnazjalnymi.

 

Od roku szkolnego 2019/20 - zajęcia odbywaja się w dwóch lokalizacjach: w dotychczasowym bydynku szkoły przy ul. Nowogrodzkiej 4 i w wyremontowanym budynku na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5.

 

Szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Specjalnych i zawiera w sobie:

 

  • Szkołę Podstawową
  • Szkołę Branżową I stopnia
  • Szkołę Przysposabiającą do Pracy
  • Filię przy Domu Pomocy Społecznej
  • Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )