ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                              w Łomży                                                           

 Historia powstania naszej szkoły.

 

        Inicjatywa założenia Szkoły Specjalnej w Łomży wypłynęła z Kuratorium Okręgu Szkolnego

 w Białymstoku. Dnia 4 sierpnia 1958 roku wydano orzeczenie organizacyjne na podstawie, którego została otwarta Szkoła Podstawowa Specjalna nr 8 w Łomży dla dzieci upośledzonych umysłowo. Technikum Weterynaryjne 2 września 1958 roku przekazało szkole barak z dwiema izbami lekcyjnymi, które wyremontowano. Pierwsi uczniowie przybyli do szkoły 22 września 1958 roku. Nauka w takich warunkach trwała do roku 1959. Pierwszą dokumentację w sprawie budowy nowej szkoły otrzymano 25 stycznia 1959 roku.

       Rozpoczęcie roku szkolnego 1961/1962 odbyło się już w nowym budynku przy ul. Nowogrodzkiej 4. Jak czytamy w kronikach szkoły: „... dzieci nie mogły nacieszyć się nową szkołą, biegały, skakały... ale w tym szale radości pamiętały aby nie brudzić ścian.”

      W roku 1982 następuje reorganizacja placówki i powstaje Zespół Szkół Specjalnych. W skład tego zespołu wchodziła Szkoła Podstawowa Specjalna i Szkoła Zawodowa Specjalna. W takiej formie istniała do roku 1999, kiedy to placówkę poszerzono o Gimnazjum Specjalne.

       W roku 2005 otwarto Szkołę Przysposabiającą do Pracy.

Szkoła dzisiaj funkcjonuje jako Zespół Szkół Specjalnych i zawiera w sobie:

  • Szkołę Podstawową
  • Gimnazjum
  • Zasadniczą Szkołę Zawodową
  • Szkołę Przysposabiającą do Pracy
  • Filię przy Domu Pomocy Społecznej
  • Szkołę Podstawowej przy ZOZ Filia
  • Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )