ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                              w Łomży                                                           

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno - Opiekuńczy

Projekt realizowany będzie w latach 2017 - 2021

Regulamin organizacji zajęć w WOKRO.

Drodzy Rodzice,

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem organizacji zajęć w WOKRO na czas sytuacji epidemiologicznej i zgłoszenie do czwartku (14 maja), jaką formę zajęć preferują Państwo dla swoich dzieci. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailowo na adres: wokro.lomza@wp.pl

opis dokumentutypdata

Regulamin

pdf11-05-2020[ Pobierz ]
839 kB
Drodzy rodzice.

Drodzy Rodzice,

W związku z zaistniałą sytuacją zajęcia w Wiodącym Ośrodku Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym pozostają zawieszone do odwołania. Życzymy Państwu zdrowia i spokoju.

Zachęcamy jednocześnie do odwiedzania strony:

https://padlet.com/sp8L/Bookmarks ,

gdzie będziemy zamieszczać ciekawe artykuły oraz propozycje ćwiczeń dla Państwa pociech.

Pozdrawiamy serdecznie

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno - Opiekuńczy.

 Zespół Szkół Specjalnych w Łomży pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno - Opiekuńczego na terenie miasta Łomża.

     

      Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadania ośrodka określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r. poz.1712).

   

    Głównym celem działania ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.

 

Podejmowane działania zmierzają do:

 • zapewnienia dziecku niepełnosprawnemu / zagrożonemu niepełnosprawnością kompleksowej pomocy,
 • wsparcia rodziców, udzielania im fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych,
 • skoordynowania działań wspierających na rzecz dziecka i rodziny,
 • zapewnienia interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

 

Od lutego 2018 dzieci korzystają z następujących terapii prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów:

 • Zajęć z psychologiem,
 • Zajęć z pedagogiem,
 • Terapii logopedycznej,
 • Rewalidacji ruchowej, w tym rewalidacji ruchowej na basenie (m. in. metodą Halliwicka),
 • Terapii integracji sensorycznej,
 • Terapii ręki,
 • Terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami w rozwoju,
 • Komunikacji alternatywnej i wspomagającej (m.in. Makaton, Pecs)
 • Terapii przez sztukę,
 • Treningu słuchowego Metodą Tomatisa.

 

        Do zajęć dzieci są kwalifikowane na podstawie opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub zaświadczenia od lekarza informującego o nieprawidłowościach w rozwoju i potrzebie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 

Informacje dla rodziców starających się o wsparcie dostępne są pod nr tel. - 86 216 57 64

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )