ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                              w Łomży                                                           

Program

„Przyjazna praca”

realizowany

w Szkole Przysposabiającej

do Pracy nr 1 w Łomży

 

Głównym powodem powstania projektu „Przyjazna praca” jest:

  • wspieranie realizacji  wymogów zawartych w podstawie programowej, która mówi „W celu nabywania praktycznych umiejętności związanych z pracą szkoła zapewnia uczniowi zajęcia przysposobienia do pracy oraz – zgodnie z jego predyspozycjami i zainteresowaniami – zajęcia praktyczne w pracowniach szkolnych i poza szkołą”,
  • przygotowanie bazy umożliwiającej uczniom zapoznanie się z różnymi czynnościami pracy, wytworami pracy oraz dokonanie samooceny własnych umiejętności i możliwości,
  • osiągnięcie maksymalnej zaradności i niezależności na miarę indywidualnych możliwości każdego z uczniów,
  • kształcenie praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych prac z zakresu porządkowania, segregowania, przygotowania miejsca pracy
  • umożliwienie uczniom dokonywania właściwego wyboru kierunków przyszłej pracy,
  • nawiązywanie kontaktu z pracodawcami oraz zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami w środowisku lokalnym pod kątem podwyższenia poziomu aktywizacji społeczno - zawodowej i wsparcia rozwoju zainteresowań uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na ostatnim etapie edukacji jakim jest Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
  • kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły poprzez: budowanie pozytywnych relacji społecznych, rozwijanie kompetencji społecznych uczniów, uspołecznianie szkoły i integrowanie środowiska pozaszkolnego,
  • zwiększanie pozycji i roli rodziców w szkole poprzez przybliżenie uczniom wiadomości na temat wybranych zawodów ich rodziców oraz uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.
Prokekt "Przyjazna praca"
opis dokumentutypdata

Projekt "Przyjazna praca" 2014/15

doc11-02-2015[ Pobierz ]
1 339 kB
Nasze działania.

  Rok szkolny 2014-15

  Rok szkolny 2015-16

  Rok szkolny 2016-17

  Rok szkolny 2017-18

  Rok szkolny 2018-19

 

Rok szkolny 2019-20

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )