ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH                                                              w Łomży                                                           

Zajęcia z logopedii prowadzą panie:

Magdalena Kokosińska i Anna Lichomska.

 

opis dokumentutypdata

Rozwój mowy u dzieci - Anna Lichomska

doc15-02-2015[ Pobierz ]
36 kB

Jak komunikuje się dziecko z autyzmem -  Anna Lichomska

doc16-02-2015[ Pobierz ]
34 kB
Kiedy do logopedy.

Rodzice bardzo często zastawiają się, czy mowa dziecka jest prawidłowa w stosunku do jego wieku. Porównują umiejętności swoich pociech z dziećmi znajomych.

Warto pamiętać o tym, że wizyta u logopedy jest konieczna, gdy zauważymy niepokojące objawy:

 •  Dziecko podczas mówienia wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. Jest to wada z której się nie wyrasta, a odwlekanie wizyty w czasie tylko ją pogłębia.
 • Niepokoją  zmiany w budowie anatomicznej narządów artykulacyjnych.
 • Podejrzewamy, że dziecko nie słyszy zbyt dobrze.
 • Dziecko  nawykowo mówi przez nos.
 • Trzylatek nie posługuje się mową – porozumiewa się za pomocą gestów lub sylab.
 • Nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia.
 • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczna na bezdźwięczne: d na t (np. zamiast dom mówi tom), w na f (zamiast woda mówi fota), g na k (zamiast gęś mówi kęś), b na p (zamiast but mówi put).
 • Pięciolatek nie wymawia głosek szumiących: SZ, Ż/RZ, CZ, DŻ
 • Sześciolatek powinien wymawiać wszystkie głoski języka polskiego oraz mieć opanowaną technikę mówienia.

Zastępowanie głosek trudniejszych łatwiejszymi nie jest wadą lecz swoistą cechą rozwoju mowy. Jeżeli jednak podczas wymawiania głosek dziecko nie zastępuje jej inną znaną w języku polskim, lecz wyraźnie ją zniekształca np. gardłowo wymawia głoskę r -  potrzebna jest pomoc logopedyczna.

mgr Magdalena Kokosińska

USPRAWNIANIE NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH.

USPRAWNIANIE NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH:

Sprawność aparatu artykulacyjnego jest istotna dla wyrazistości naszej mowy. Ruchy warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy muszą być bardzo precyzyjne w czasie wymawiania poszczególnych dźwięków. Ważna jest także prawidłowa budowa anatomiczna aparatu artykulacyjnego. W terapii logopedycznej stosuje się wiele ćwiczeń wspierających tą sprawność. Ich celem jest:

 • usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy (dolnej ruchomej szczęki),
 • opanowanie umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych,
 • wyrobienie wrażliwości miejsc i ruchów w jamie ustnej, istotnych dla prawidłowego wymawiania dźwięków,
 • usprawnienie koordynacji ruchowej w zakresie aparatu artykulacyjnego,
 • wyuczenie prawidłowego połykania.

Gimnastyka aparatu mowy jest istotnym krokiem w celu osiągnięcia tej ważnej sprawności. Można ją prowadzić w formie zabawy. Należy pamiętać, że tylko wielokrotne powtarzanie ćwiczeń podnosi ich efektywność. Dlatego należy je wykonywać codziennie, przynajmniej przez 10 – 15 minut.

 

mgr Magdalena Kokosińska

opis dokumentutypdata

Usprawnianie narządów artykulacyjnych - ćwiczenia.

doc17-02-2015[ Pobierz ]
32 kB
Zabawy i gry w zajeciach logopedycznych.

Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie zabaw i gier, dzięki czemu są atrakcyjną i bezstresową terapią. Szczególną wagę przywiązujemy  do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych. Metody korekty wad wymowy dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów.

M. Kokosińska

Zdjęcia z zajęć

6 MARCA - EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

6 MARCA - EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY

 

6 marca to Europejski Dzień Logopedy, który obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W związku z tym dnia 5 marca 2019 roku, w naszej szkole, zostały przeprowadzone zajęcia logopedyczne na wesoło. Tematem zabaw było hasło :„ Muzyka jest dobra na wszystko”.W zajęciach uczestniczyły dzieci z klasy I-III ZET SP i klasy III SP. Dzieci bardzo chętnie wykonywały różnorodne ćwiczenia . Uczyły się pojęć: wysoko, nisko, krótko, długo, szybko, wolno. Reagowały na sygnały słowne i muzyczne. Rozwijały samodzielność w zabawie, ćwiczyły naśladownictwo.

Anna Lichomska  Magdalena Kokosińska

 

FOTO

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )